ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับชั้น ป.4 -ป.6 โดย อบต.ห้วยใต้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแขว 24 ก.ย.2563
อบรมความรู้เรื่องยาเสพติด  ระดับชั้น ป.4 -ป.6 โดย อบต.ห้วยใต้  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแขว
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ค่ายอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 7 ก.ย. 2563
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ค่ายอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม   7 ก.ย. 2563
ประชุมปรึกษาหารือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT 25 ส.ค. 2563
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่ ปี 63
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา  2563